Schema & Grupper

Period 1


Schema


Gruppindelningen

Period 2


Schema


Gruppindelningen

Ändringar

9/6 — Schemat för Period 1 reviderades. Det som är justerat är Billy 1 & Alex 3, på söndagen.

10/6 — Gruppindelningen för Period 1reviderades (Billy 1, Billy 3, Josephine 1, Josephine 2).