Föräldramedverkan

Vi söker lägerföräldrar inför sommarens läger. Som lägerförälder bor och äter man gratis på lägret. Lägerföräldrarna erhåller 3000 kr rabatt på avgiften för en vecka eller 500 kr för en dag.

Som lägerförälder är man där lika mycket för alla lägrets deltagare och tilldelas olika arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma är matservering, diskning, nattning, städning samt att vara badvakt och fritidsledare. Det är viktigt att lägerföräldrarna finns på plats senast när inskrivningen börjar och avreser efter det att lägret slutat sista dagen. Lägerföräldrarna bor inte tillsammans med det egna barnet.

Är du intresserad av att vara lägerförälder, kryssa i rutan på anmälningsblanketten. Föräldrar med sjukvårdsutbildning samt föräldrar till åkare i Uppsala SK kommer att prioriteras.