Föräldramedverkan

Vi söker lägerföräldrar inför sommarens läger. Som lägerförälder bor och äter man gratis på lägret. Lägerföräldrarna erhåller 2 000 kr i rabatt på avgiften för en åkare per vecka.

Som lägerförälder är man där lika mycket för alla lägrets deltagare och tilldelas olika arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma är matservering, diskning, nattning, städning samt att vara badvakt och fritidsledare. Det är viktigt att lägerföräldrarna finns på plats senast när inskrivningen börjar och avreser efter det att lägret slutat sista dagen. Lägerföräldrarna bor inte tillsammans med det egna barnet.

Det finns en operativ lägerledare på plats på lägret under båda veckorna, som arbetar i team med lägerföräldrarna.

Är du intresserad av att vara lägerförälder, kryssa i rutan på anmälningsblanketten. Föräldrar med sjukvårdsutbildning samt föräldrar till åkare i Uppsala SK kommer att prioriteras.

Om behovet av lägerföräldrar inte fylls med frivilliga anmälningar önskar vi att föräldrar till åkare från Uppsala SK bidrar med minst ett arbetspass per anmäld vecka och åkare.